СВОДЕН КАТАЛОГ - КНИГИ КРАЕЗНАНИЕ
 
 
Заявка за търсене:
Търси в поле:
Електронен каталог книги
Народна библиотека „Иван Вазов” е второто депозитно хранилище в България и електронният й каталог отразява българската книжна продукция от 1996 година до днес. Включени са библиографските описания на следните видове издания: - книги - албуми и атласи - картографски издания - нотни издания - служебни издания от 1998 г. (включително автореферати от 2006 г.) Чуждестранните издания се въвеждат в каталога от 1997 година. Електронният каталог съдържа над 101 000 записа и дава ценна информация за всички категории читатели: от научни работници до най-малките деца.

База данни КРАЕЗНАНИЕ
Базата данни е информационен архив за историята и съвременното състояние на град Пловдив и селищата в Пловдивска област. Тук ще намерите аналитични библиографски описания на текстове, публикувани в книги, сборници и периодични издания, съдържащи информация за личности, родени в края или с принос за развитието му, административно-териториалното устройство, историята и традициите, културата и здравеопазването. Материалите са в хронологичен обхват от 2005 г. до момента.
ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА
Основно търсене, позволяващо търсене по дума или комбинация от думи, свързани с логически (булеви) оператори И, ИЛИ, НЕ
ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА ПРЕЗ РЕЧНИК
Прелистване на речник с термините за търсене (азбучно подредени) от началото или от зададена позиция.
Имате възможност да селектирате интересуващите Ви термини, да направите запитване за тях.