СВОДЕН КАТАЛОГ - КНИГИ
 
 
Заявка за търсене:
Търси в поле:
РЕГИНА - ОБЕДИНЕН КАТАЛОГ на книгите получавани в Народна библиотека "Иван Вазов" Пловдив, Столична библиотека, Регионална народна библиотека "П. Р. Славейков" Велико Търново, Регионална библиотека "Сава Доброплодни" Сливен, Регионална библиотека "П. К. Яворов" Бургас.

Сигли на библиотеките:
Народна библиотека "Иван Вазов" Пловдив - НБИВ
Регионална народна библиотека "П. Р. Славейков" Велико Търново - ВТ
Столична библиотека - Соф
Регионална библиотека "Сава Доброплодни" Сливен - СН
Регионална библиотека "П. К. Яворов" Бургас - БС

Софтуер и техническа поддръжка на каталога - СофтЛиб ООД , Прима Софт ООД
ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА
Основно търсене, позволяващо търсене по дума или комбинация от думи, свързани с логически (булеви) оператори И, ИЛИ, НЕ
ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА ПРЕЗ РЕЧНИК
Прелистване на речник с термините за търсене (азбучно подредени) от началото или от зададена позиция.
Имате възможност да селектирате интересуващите Ви термини, да направите запитване за тях.